Szkolny Konkurs na najpiękniejszy kotylion z okazji Święta Niepodległości

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Cel konkursu:
– rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
– kształtowanie postaw patriotycznych;
– zachęcanie do udziału w obchodach z okazji Święta Niepodległości;
– rozpoznawanie symboli narodowych;
– pobudzanie inwencji twórczej.

Wymagania konkursowe:
1. Wykonanie pracy konkursowej pod hasłem „KOTYLION NARODOWY“.
2. Technika wykonania prac jest dowolna: papier, włóczka, filc, wstążka, itp.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac autora na stronie internetowej szkoły  i Facebooku.
4. Prace konkursowe należy  przesłać do p. Pauliny lub p. Magdy (platforma Microsoft Teams, wiadomość prywatna)  do 07.11.2020 r.

 Kryteria oceniania:
Prace będą oceniane przez niezależną Komisję Konkursową powołaną przez koordynatora konkursu. Decyzja Jury o przyznaniu nagród jest ostateczna. Komisja Konkursowa w ocenie bierze pod uwagę:
– zgodność́ tematyczna,
– różnorodność́ wykorzystanych materiałów plastycznych,
– oryginalność́ i pomysłowość́,
– walory estetyczne.