Tam byliśmy … XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Wrocław 2022

W dniu 11 czerwca 2022r. nasi uczniowie wzięli udział w XXVI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych – Wrocław 2022. Jej organizatorem był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Celem  tego przedsięwzięcia było wdrożenie innowacyjnych technologii w produkcji zwierzęcej oraz tworzenie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także upowszechnianie doświadczeń w zakresie prowadzenia gospodarstw, ze szczególnym uwzględnieniem rolników zajmujących się chowem zwierząt gospodarskich.

Głównym wydarzeniem tego dnia była ocena zwierząt hodowlanych (tj. bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, królików, drobiu rasowego oraz gołębi rasowych), po którym odbyły się dwa konkursy „Dbaj o środowisko” oraz „Przyjazne środowisku i bezpieczne gospodarstwo”. W czasie trwania Wystawy można było zwiedzić stoiska producentów lokalnej i regionalnej żywności wysokiej jakości (miody, soki, chleby, sery itd.) oraz rękodzieła, dolnośląskich zagród edukacyjnych, a także instytucji doradczych i szkół rolniczych.

Wydarzeniem towarzyszącym Wystawie była konferencja „Innowacje w gospodarstwach pasiecznych”.

W czasie  uroczystego otwarcia Wystawy pani dyrektor Bożena Bączek odebrała statuetkę za współpracę z DODR we Wrocławiu.  Odbierając podziękowania, Pani Dyrektor wyraziła też wdzięczność nauczycielom p. A. Kufel, p. Z. Gurdze, p, R. Milewiczowi oraz uczniom za pracę i zaangażowanie na rzecz szkoły.