TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – Zajęcia praktyczne