Technik architektury krajobrazu to zawód dla tych, którzy świetnie czują się w otoczeniu pięknej przyrody, mają pomysły na zagospodarowanie przestrzeni czy dekorację wnętrz. Dzięki poznanym technikom  nauczysz się komponować i porządkować przestrzeń, a także urządzać  ją z klasą, aby efekt zachwycał pięknem i estetyką wykonania. Nauczysz się, jak przejść od pomysłu do wykonania, a przy tym zdobędziesz ciekawy, dobrze płatny zawód. Jeśli więc lubisz obcować z naturą, jesteś kreatywny, dokładny, masz wyobraźnię przestrzenną jest to zawód dla Ciebie.

Zawód technika architektury krajobrazu jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Wybierając ten zawód nauczysz się  zagospodarowania terenów zieleni, a więc upiększaniem skwerów miejskich, tworzeniem parków, ogrodów przydomowych, przywracania terenom miejskim naturalnych właściwości, zazieleniania osiedli mieszkaniowych, projektowania ogrodów i obiektów małej architektury (altany, pergole), zdobędziesz prawo jazdy kat. T. Dowiesz się jak  projektować i zakładać ogrody przydomowe oraz prowadzić własne przedsiębiorstwo o charakterze produkcyjnym usługowym

Technik architektury krajobrazu może być zatrudniony w:  przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery), w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni, gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni, w instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe), w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni, w wydziałach architektury samorządów terytorialnych jako asystent projektanta a także w pracowniach architektury i urbanistycznych.

Kwalifikacje

OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 314202 Technik architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 314202   Technik architektury krajobrazu

Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia  oraz ochrona środowiska.  Może również poszerzać swoje umiejętności na kursach bukieciarstwa i florystyki.