Zebrania ogólnoszkolne i konsultacje dla rodziców (czwartki):

Termin i godzina zebranie/konsultacje
21 września 2023 r. Zebranie ogólne 17.00-18.00
12 października 2023 r. Konsultacje dla rodziców 16.30-17.30
30 listopada 2023 r. Konsultacje dla rodziców 16.30-17.30
Zebranie ogólne dla klas maturalnych 17.30-18.30
14 grudnia 2023 r. Konsultacje dla rodziców 17.30-18.30
Zebranie ogólne dla pozostałych klas 16.30-17.30
8 lutego 2024 r. Konsultacje dla rodziców 16.30-17.30
21 marca 2024 r. Konsultacje dla rodziców 17.30-18.30
Zebranie ogólne dla klas maturalnych 16.30-17.30
18 kwietnia 2024 r. Konsultacje dla rodziców 16.30-17.30
23 maja 2024 r. Konsultacje dla rodziców 17.30-18.30
Zebranie ogólne 16.30-17.30
17 czerwca 2024 r. Konsultacje dla rodziców 16.30-17.30