„Tym, co zmarli za Ojczyznę hołd wdzięczności Polska składa.”

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej wpisali się w ideę motta przygotowując i uczestnicząc w Akademii z okazji Święta Niepodległości.

Uroczystość szkolna przypomniała tamte ciężkie czasy i sytuację polityczną kraju, jaka  miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.

Te wydarzenia zobrazowali poezją i piosenkami uczniowie kl. III T, II T oraz I AG

pod kierunkiem Aleksandry Ptasznik i Agnieszki Kufel. Wykonawcy otrzymali zasłużone brawa. Należy podkreślić, że największe wzruszenie wywołała piosenka „Uwierz Polsko” w wykonaniu Weroniki Feuerstein.