Uroczystości w Kamieniu Małym i Bobowicku

27 i 28 września nasza szkoła brała udział udział w uroczystościach w nadania imienia Dezyderego Chłapowskiego ZS CKR w Kamieniu Małym oraz 65-lecia ZS CKR w Bobowicku.