Od 17 października obowiązuje ZDALNE NAUCZANIE

 

Dyrektor ZSCKR w Rudnej informuje , że zajęcia kursu kwalifikacyjnego dla semestru iii kończą się  31 marca 2021r.

Semestr III                trwa do 11.XII.2020r.

Semestr IV             trwa od 12.XII do 31.03.2021r.

 

Aby słuchacz ukończył kurs   i był zgłoszony do egzaminu musi spełnić wymagania;

-obecność na zajęciach/  wykonywanie zadań i odsyłanie do sprawdzenia

– wypełniona deklaracja do egzaminu zawodowego

-zaliczona praktyka zawodowa

-pozytywne oceny z poszczególnych przedmiotów

-zaliczony egzamin próbny pisemny i praktyczny

Osoby , które nie spełnią w/w punktów nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

Terminy Egzaminów- czerwiec 2021r.

 

 

 

Proszę o poważne potraktowanie powyższej wiadomości

Dyrektor ZSCKR w Rudnej

Ewa Janiszewska