Z uwagi na kończący się semestr IV informujemy, ze zajęcia  w marcu będą odbywać się w szkole.

·         piątek zajęcia zaczynają się o godz. 15.00

·         sobota zajęcia zaczynają się o godz. 9.00

Zjazdy odbędą się:

·         5-6 marca

·         12-13 marca

·         26-27 marca

Egzamin próbny (pisemny i praktyczny ) odbędzie się 27 marca 2021r. o godzinie:

·         10.00 – pisemny

·         12.00 – praktyczny

Do egzaminu próbnego będą dopuszczone osoby, które mają pozaliczane przedmioty i uzupełniły dokumentację. Zaliczenie egzaminu próbnego jest warunkiem ukończenia kursu.

Zajęcia będą się obywać z zachowaniem wymogów sanitarnych.