Dyrektor ZSCKR w Rudnej informuje , że zajęcia kursu kwalifikacyjnego –  semestru IV kończą się

w  listopada2020r. Zostało do zakończenia niewiele  zajęć, które odbędą się  w dniach

16-17.10.2020,

Od 17 października obowiązuje ZDALNE NAUCZANIE

23-24.10.2020,

6-7.11.2020,

20-21.11.2020

28.11.2020 odbędzie się egzamin próbny pisemny i praktyczny.

Aby słuchacz zakończył semestr ostatni i był zgłoszony do egzaminu musi spełnić wymagania;

-obecność na zajęciach/ wykonywanie zadań, odsyłanie do sprawdzenia

– wypełniona deklaracja do egzaminu zawodowego

-zaliczona praktyka zawodowa

-pozytywne oceny z poszczególnych przedmiotów

-zaliczony egzamin próbny pisemny i praktyczny

Osoby , które nie spełnią w/w punktów nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

Terminy Egzaminów

-etap pisemny  12.01.2021

-etap praktyczny  18-19.01.2021

 

 

Proszę o poważne potraktowanie powyższej wiadomości

Dyrektor ZSCKR w Rudnej

Ewa Janiszewska