Wizyta w pracowni ceramicznej

Uczniowie klasy 1AG uczestniczyli w zajęciach ceramicznych w Centrum Kultury w Rudnej. W ramach przedmiotu wiedza o kulturze poznają tajniki pracy z gliną, starają się znaleźć odpowiedź na pytanie- czy sztuka może być użyteczna? a przede wszystkim rozwijają swoją wyobraźnie, kreatywność i uczą się spędzać czas wolny w ciekawy sposób. Dziękujemy Pani Basi i Pani Beatce za pomoc w tworzeniu małych dzieł sztuki.