Wizyta

W dniu 5 listopada 2021 mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole pana Krzysztofa Kubowa, posła na sejm i szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz pana Pawła Kurę, Radnego Sejmiku Dolnośląskiego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zagłębia. Szkoła stara się pozyskać fundusze z zewnętrznych źródeł finansowania, które będą przeznaczone na inwestycje związane z rozwojem szkoły, dlatego też zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się ze specyfiką szkoły, kierunkami kształcenia, jak również potrzebami wynikającymi rozwoju. Dyrektor Bożena Bączek przedstawiła koncepcją rozwoju ZSCKR w Rudnej na najbliższe cztery lata, co spotkało się z dużym zainteresowaniem  gości.