W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
„WYPRAWKA SZKOLNA” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rodzice uczniów mogą starać się o dofinansowanie w kwocie:
• Technikum: 445 zł
• Szkoła Branżowa: 390 zł

W ramach programu „WYPRAWKA SZKOLNA” należy dostarczyć do sekretariatu bądź pedagoga szkolnego (pokój nr 12) komplet następujących dokumentów:

1) wypełniony i podpisany wniosek,
2) kserokopie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, (wniosek jest kompletny tylko z kserokopią orzeczenia)
3) rozliczenie zakupu podręczników do złożonego wniosku w ZSCKR w Rudnej w ramach programu WYPRAWKA SZKOLNA 2021 r. wraz z imiennymi fakturami za podręczniki/ ćwiczenia/.

Dokumenty należy dostarczyć do 10-tego września 2021r.

Wniosek – wyprawka szkolna