Zdalne nauczanie  w naszej szkole

Zbliża się koniec pierwszego miesiąca  zdalnego nauczania, czas na podsumowanie

-są uczniowie, którzy systematycznie pracują  ze wszystkich przedmiotów

-są uczniowie , którzy wybierają sobie przedmioty i wykonują zadania

-są uczniowie , którzy nie  pracują

Szkoła w okresie zdalnego nauczania w każdy dzień jest otwarta, uczeń może wykorzystać komputer szkolny do odrabiania lekcji, skorzystać z pomocy dyżurującego nauczyciela  w godzinach 8-11.

Pamiętajcie do końca roku zostało ….tylko  dwa miesiące nauki.