Przedmiotowe Zasady Oceniania

PZO Przetwórstwo spożywcze

PZO Pracownia przetwórstwa spożywczego 3 T

PZO Historia 

PZO Fizyka

PZO Biologia ZR 3 T

PZO Biologia ZP 1T

PZO wf

PZO Prod zwierz BSIS

PZO j.-angielski

PZO-informatyka

PZO Chemia T

PZO Biologia ZR 1 T

PZO Biologia ZP T

PZO Biologia z el chemii

BSIS

PZO – Przedmioty zawodowe 

Język polski

4T Pracownia ekonomiczno-biznesowa

 3AG Elementy rachunkowości

 3AG Ekonomika i zarządzanie

 3 AG Pracownia ekonomiczno-biznesowa

P1 BS Carving

1 BS Bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji rolniczej

 1 A Bezpieczeństwo i higiena pracy

Produkcja roslinna-1

Przedmioty gastronomiczne

Podstawy działalności gospodarczej I BS

Historia

Matematyka 3 BS

Matematyka 2 BS

Geografia 3 technikum

Geografia 3 BSIS

Działalność gospodarcza w gastronomii 2 BS

Działalność gospodarcza 3 technikum

PZO Matematyka 3AP

PZO Matematyka 3AG

Przedmiotowe zasady oceniania z produkcji rolniczej

Zajęcia praktyczne z produkcji rolniczej – kl. I-SB

Zajęcia praktyczne z produkcji rolniczej- kl. II-SB

przedmiotowy system oceniania język polski