Wybierając ten zawód, nauczysz się organizować i wykonywać prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą. W ramach kształcenia w zawodzie nabędziesz umiejętności prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą i obsługi specjalistycznego sprzętu. Uzyskasz prawo jazdy kategorii T. Ponieważ agrobiznes, to nie tylko pozyskanie surowców, ale również ich przetwarzanie, nauczysz się organizować i wykonywać prace związane z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem. Tajniki marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych nie będą Ci obce. W tym zawodzie poznasz również zasady sporządzania dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie oraz pozyskania środków finansowych w ramach dofinansowania działalności agrobiznesu ze środków Unii Europejskiej oraz polskich środków budżetowych. Zdobywając zawód technika agrobiznesu posiądziesz wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dziedzin – ekonomii, rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów i rachunkowości, czy prawa. Wszystkie te zadania będziesz poznawał zarówno podczas zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Podczas nauki w szkole będziesz miał możliwość skonfrontowania swojej wiedzy podczas dwutygodniowych praktyk zawodowych w gospodarstwie rolnym, przedsiębiorstwie.

Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych, albo do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, urzędach administracji samorządowej.

Kwalifikacje

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 613003
331402
314207
Rolnik
Technik agrobiznesu
Technik rolnik
 ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 331402 Technik agrobiznesu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej