Władysław Szafer

23.07.1886 – 16.11.1970

 

„Prawdziwe poznanie

przyrody kraju rodzinnego

prowadzi do jego umiłowania, a miłość

ziemi ojczystej jest fundamentem patriotyzmu”

                                                                W. Szafer

Władysław Szafer

–    polski botanik

– dyrektor instytutu we Lwowie oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

– prowadził badania naukowe obejmujące różne gałęzie nauk przyrodniczych, takich jak geografia i socjologia roślin, florystyka, paleobotanika,

– opublikował ok. 700 prac m.in. książki, przewodniki, artykuły, bibliografie, sprawozdania oraz komunikaty

-współtwórca m.in. Tatrzańskiego, Ojcowskiego, Białowieskiego i Świętokrzyskiego Parku Narodowego

-inicjator odtworzenia populacji żubra w Puszczy Białowieskiej

– upowszechnił w kraju stworzoną przez Aleksandra Humboldta ideę ochrony drzew pomnikowych

– otrzymał wiele honorowych odznaczeń m.in. doktor honoris causa: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Uniwersytetu Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie; Uniwersytetu Karola w Pradze

– w 1935 r. zastosował po raz pierwszy metodę map izopolowych w interpretacji rozprzestrzenienia drzew