Władysław Szafer

23.07.1886 – 16.11.1970

 

„Prawdziwe poznanie
przyrody kraju rodzinnego
prowadzi do jego umiłowania, a miłość
ziemi ojczystej jest fundamentem patriotyzmu”

                                                                W. Szafer

Władysław Szafer

  • polski botanik
  • dyrektor instytutu we Lwowie oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • prowadził badania naukowe obejmujące różne gałęzie nauk przyrodniczych, takich jak geografia i socjologia roślin, florystyka, paleobotanika,
  • opublikował ok. 700 prac m.in. książki, przewodniki, artykuły, bibliografie, sprawozdania oraz komunikaty
  • współtwórca m.in. Tatrzańskiego, Ojcowskiego, Białowieskiego i Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  • inicjator odtworzenia populacji żubra w Puszczy Białowieskiej
  • upowszechnił w kraju stworzoną przez Aleksandra Humboldta ideę ochrony drzew pomnikowych
  • otrzymał wiele honorowych odznaczeń m.in. doktor honoris causa: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Uniwersytetu Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie; Uniwersytetu Karola w Pradze
  • w 1935 r. zastosował po raz pierwszy metodę map izopolowych w interpretacji rozprzestrzenienia drzew

Prezentacja i materiały ze zbioru   dr Józefa Partyki – dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie.