Wykaz podręczników do klasy pierwszej

obowiązujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

w roku szkolnym 2018/2019

 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIK AGROBIZNESU – klasa I

Język polski Ponad słowami – M. Chmiel, E. Kostnera
Geografia Oblicza geografii R. Miszak
K. Wiedermann
Matematyka Prosto do matury M. Antek, K. Belka, P. Grabowski
Język angielski Maturafocus I P. Reilly, M. Umińska, B. Michałowski
Język niemiecki Meine Welttour” S. Mróz- Dwornikowska
Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą M. Bokiniec
Język niemiecki w agrobiznesie Mit Beruf auf Deutsch
Profil rolno – leśny
Fizyka Odkryć fizykę M. Braun
W Śliwa
Biologia Biologia na czasie E. Banar
W. Krzeszowiec – Jeleń
ST. Czechowski
Chemia Po prostu H. Gulińska
K. Kuśmierczyk
Historia Poznać przeszłość Wiek XX S. Roszak
J. Kłaczko
WOS W centrum uwagi A. Janicki
Edukacja dla bezpieczeństwa Ciekawi świata B. Boniek
A. Kruczyński
Produkcja roślinna Prowadzenie produkcji roślinnej A.Artyszak
K. Kucińska
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Z. Makieła, T. Rachwał
Produkcja zwierzęca Prowadzenie produkcji zwierzęcej A.Janocha
B. Biesiada – Drzazga
Podstawy techniki Technika w rolnictwie A.Kulka

Technik agrobiznesu – przedmioty zawodowe

BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy Wanda Bukała
Krzysztof Szczęch
Wyd. WSiP
Produkcja roślinna Produkcja roślinna Cz. I Wyd. REA Zbigniew Czerwiński
Alicja Gawrońska – Kulesza
Stanisław Lenart
Tomasz Sosulski
Anna Wysmułek
Produkcja zwierzęca Produkcja zwierzęca  Cz. I Wyd. REA Ewa Marciniak – Kulka
Podstawy techniki Maszyny rolnicze Cz. I Wyd. WSiP Czesław Waszkiewicz
Józef Kuczewski
Przepisy ruchu drogowego Kodeks Drogowy  

 Technik obsługi turystycznej – przedmioty zawodowe

Podstawy turystyki Turystyka Tom I – Podstawy turystyki. Wyd. REA Barbara Cymańska – Grabowska
Barbara Steblik – Wlaźlak
Podstawy działalności gospodarczej w turystyce Turystyka Tom II – Podstawy działalności gospodarczej w turystyce. Wyd. REA Maria Wajgner
Renata Tylińska
Marketing usług turystycznych Turystyka Tom III – Marketing usług turystycznych. Wyd.  REA Renata Tylińska
Geografia turystyczna Geografia turystyczna  cz.1 i 2  Wyd. REA Barbara Steblik – Wlaźlak
Lilianna Rzepka
Organizacja imprez i usług turystycznych Organizacja imprez i usług turystycznych cz.1 i 2 Wyd. REA Maria Peć
Iwona Michniewicz