INFORMACJE OGÓLNE

Nr wniosku:2019-1-PL01-KA102-062701

Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe

Tytuł: Młodzi eksperci na europejskim rynku pracy

 

Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej został pozytywnie rozpatrzony
i zatwierdzony do realizacji  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Partnerem Szkoły w projekcie jest Olympus Education Services z Grecji.

Zaplanowano dla uczniów w zawodzie technik agrobiznesu 2 wyjazdy 14 dniowe do miejscowości Nei Pori w Grecji (maj, październik 2020r.). Staże w formie praktyki zawodowej przygotowane we współpracy z greckim partnerem będą miały na celu:

  • Podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy poprzez mobilność edukacyjną;
  • Wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji;
  • Rozwinięcie umiejętności praktycznych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych
    i językowych;
  • Poznanie różnorodności kulturowej Zjednoczonej Europy