Kadra zarządzająca

Janiszewska Ewa – dyrektor szkoły
Eugenia Wachnienko – kierownik praktycznej nauki zawodu

Nauczyciele

Kiedos Krzysztof
Kondratiuk Rita
Kufel Agnieszka
Lisowska Elżbieta
Milewicz Romuald
Musiatowicz Beata
Wiśniewski Damian
Cieślak Marlena
Draczyńska Paulina
Świerbutowicz Monika
Aleksandra Ptasznik
Kornobis-Madera Karolina
Dwornik Stanisław

Administracja i obsługa

Justyna Czech / Joanna Soszyńska
Sala Beata
Janiszewski Tadeusz
Hopej Anna
Listwan Ewa
Omachil Agnieszka
Bogusław Makuch