Kadra zarządzająca

Janiszewska Ewa – dyrektor szkoły
Eugenia Wachnienko – kierownik praktycznej nauki zawodu

Nauczyciele

Kiedos Krzysztof
Kondratiuk Rita
Kufel Agnieszka
Lisowska Elżbieta
Milewicz Romuald
Musiatowicz Beata
Wiśniewski Damian
Bałęczna Barbara
Niziołek Anna
Cieślak Marlena
Draczyńska Paulina
Świerbutowicz Monika
Aleksandra Ptasznik
Kornobis-Madera Karolina
Dwornik Stanisław

Administracja i obsługa

Justyna Czech
Hopej Anna
Janiszewski Tadeusz
Listwan Ewa
Omachil Agnieszka
Sala Beata
Bogusław Makuch