Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej

Statut Technikum im. Władysława Szafera w Rudnej

Statut Szkoły Branżowej

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego