GODZINY PRACY SPECJALISTÓW 

Rok szkolny 2023/24 

DNI TYGODNIA  PEDAGOG  

Marzena Kurant 

PEADGOG SPECJALNY 

Irena Michalec 

PSYCHOLOG 

Władysław Szuszfalak 

ASYSTENT MIĘDZY-KULTUROWY 

 Halina Kowalowa 

PONIEDZIAŁEK  8:00-11:00  8:00-13:00 

7:00-8:00 godz. konsultacji 

8:45-12:15   

 

WTOREK  13:00-15:30   

 

8:45-12:15  ——————— 
ŚRODA  12:00-16:00 

 

Co drugi tydzień – 

godzina  konsultacji 

7:30-12:30 

 

12:40-14:20  

zaj wspomagające  

8:45-12:15  11:00-16:00 
CZWARTEK  8:00-12:00  ————————-  13:30-17:00   

 

PIĄTEK  ————————–  7:15-11:15  8:45-10:45 

 

10:45-11:45 godz. konsultacji 

11:00-16:00