TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2021

 

TECHNIKUM – IV KLASA

 EGZAMIN PRAKTYCZNY RL.07 –

11 STYCZNIA 2021      GODZ. 13.00

 EGZAMIN PISEMNY RL.07          –

12 STYCZNIA 2021       GODZ. 12.00

  

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

 EGZAMIN PISEMNY RL.03    –           

12 STYCZNIA 2021       GODZ. 10.00

 EGZAMIN PRAKTYCZNY – RL.03

 18-19 STYCZNIA 2021      GODZ. 9.00 i 15.00

Informacje o egzaminie

 

Wytyczne dla uczniów dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 OKE