Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z § 5. ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Branżowa Szkoła I stopnia:

1.      02.05.2024 r., dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2.      31.05.2024 r., dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

3.      7.05. 2024 r., egzaminy maturalne,

4.      8.05.2024 r., egzaminy maturalne,

5.      3.06.2024 r., egzaminy zawodowe – cz. praktyczna model “d”

6.      4.06.2024 r., egzamin zawodowy – cz. pisemna na komputerze

7.      5.06.2024 r. egzamin zawodowy – cz. praktyczna model “w”

8.      6.06.2024 r. egzamin zawodowy – cz. praktyczna model “w”

Technikum:

1.      02.05.2024 r., dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2.      31.05.2024 r., dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

3.      7.05. 2024 r., egzaminy maturalne,

4.      8.05.2024 r., egzaminy maturalne,

5.      3.06.2024 r., egzaminy zawodowe – cz. praktyczna model “d”

6.      4.06.2024 r., egzamin zawodowy – cz. pisemna na komputerze

7.      5.06.2024 r. egzamin zawodowy – cz. praktyczna model “w”

8.      6.06.2024 r. egzamin zawodowy – cz. praktyczna model “w”