Asystent międzykulturowy:

  • Wspieranie uczniów podczas procesu integracji wśród rówieśników poprzez konsultacje indywidualne z dziećmi.
  • Wspieranie rodziców podczas procesu integracji w środowisku lokalnym poprzez konsultacje indywidualne.
  • Służenie pomocą dla wychowawców klas w rozwiązywaniu trudnych spraw
  • Zapobieganie trudnościom w nauce związanych z rozumieniem tematów w języku polskim