Procedury postepowania w ZSCKR w Rudnej w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego-1

Szkolne procedury – współpracy z rodzicami, działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych.

Procedura prowadzenia ewakuacji

Procedura wtargnięcie na teren szkoły napastnika

Procedura w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego

Procedura podłożenie podejrzanego ładunku

Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego

Procedury i regulaminy – Internat

Regulamin mieszkańca internatu

Postępowanie w razie choroby

Procedura kontroli czystości

Procedura korzystania z aneksu kuchennego

Procedura podjęcia czynności w razie wypadku

Procedura wezwania pogotowia ratunkowego

Procedury- spożywanie alkoholu, środków odurzających

Procedury w przypadku zniszczenia mienia

System oceniania wychowanków