Szanowni Państwo,
Zgodnie z ZARZĄDZENIEM  NR 3/2020 Dyrektora  Zespołu  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie organizacji zajęć w szkole, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020 informujemy, że zajęcia KURSU RL03 w szkole zostają zawieszone  na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r..

Informujemy również, że od 27.03.2020r zajęcia  będą odbywały się drogą elektroniczną do odwołania. Materiały edukacyjne  z poszczególnych przedmiotów zostaną wysłane na Państwa skrzynkę mailową.

 Z poważaniem

 Ewa Janiszewska