Koniec dostarczania dokumentów

Koniec dostarczania dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty), składania wniosków i nanoszenia na nich zmian