Start potwierdzania woli przyjęcia

Do 22 lipca 2024 r. przynieś do naszej szkoły w celu potwierdzenia woli:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz:
  • kartę zdrowia,
  • prześlij na adres sekretariat@zsckr-rudna.pl fotografię do e-legitymacji spełniającą poniższe warunki:
  • zdjęcie kolorowe, o wymiarach 35 × 45mm,
– wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry,
– obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii,
– pokazywać wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami,
– osoba na zdjęciu powinna być bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, powinna patrzeć na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
– zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 1MB i w wymiarach 496 pikseli (wysokość) x 354 pikseli (szerokość) lub
 -proporcjonalnie więcej oraz rozdzielczości do 100 dpi.

W temacie maila napisz swoje imię i nazwisko oraz kierunek kształcenia, na który jesteś zakwalifikowany.