tel.: +48 76 849 73 10

adres e-mail: zszrudna@wp.pl

Do zadań Inspektora Ochrony  Danych należy w szczególności:

  1. Informowanie Administratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich mocy rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. Monitorowanie przestrzegania zapisów RODO i innych przepisów o ochronie danych oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników przetwarzających dane osobowe oraz powiązane z tym audyty;
  3. Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych;
  4. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  5. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;
  6. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.