W dniu 23.06.2020 o godz.10 będzie przeprowadzony egzamin pisemny dla kwalifikacji RL.03, R.03, TG.07. Każdy zdający musi posiadać dokument tożsamości, czarny długopis, prosty kalkulator. Na egzamin  zdający musi  pojawić się najpóźniej pół godziny przed egzaminem

LISTA OSÓB  PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ETAPU PISEMNEGO  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W DNIU 23 CZERWCA 2020r. O GODZINIE 10.00

W ZESPOLE SZKÓŁ  CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO  W RUDNEJ

RL.O3 – prowadzenie produkcji rolniczej

1.     Bober Dawid

2.     Borodacz Artur

3.     Borodacz Piotr

4.     Cichoń Aleksandra

5.     Cychowska Monika

6.     Dąbrowski Dominik

7.     Flis Tomasz

8.     Florczak Kamil

9.     Fuczko Adam

10. Garbera Katarzyna

11. Gierak Artur

12. Janiszewski Andrzej

13. Jaroszek Adam

14. Kaczmar Dawid

15. Kazimierowicz Justyna

16. Kazimierowicz Krystian

17. Konach Natalia

18. Kozikowski Marcel

19. Lechwar Filip

20. Łękawa Karolina

21. Macura Patryk

22. Matynia Piotr

23. Mochol Jan

24. Mochol Krzysztof

25. Pater Karol

26. Podstawka Elwira

27. Reguła Elżbieta

28. Stachowski Karol

29. Węgrzyn Barbara

30. Zawiłowicz Agnieszka

31. Żuraw Mariusz

LISTA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W DNIU 23 CZERWCA 2020r. O GODZINIE 10.00

W ZESPOLE SZKÓŁ  CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W RUDNEJ

 

R.O3 – prowadzenie produkcji rolniczej

1.     Gorczakowska Dagmara

 

TG.07 – sporządzanie potraw i napojów

1.     Gawłowicz Jakub

2.     Podstawka Angelika

3.     Sobuś Dominika

W dniach od 27.06.2020 do 29.06.2020  odbędzie  się egzamin praktyczny  dla kwalifikacji RL.03    o godz.9.00 i o godz.15.00 

Każdy zdający musi posiadać dokument tożsamości,  czarny długopis, stój roboczy . Na egzamin zdający musi pojawić się najpóźniej pół godziny przed egzaminem .

LISTA ZDAJĄCYCH EGZAMIN

POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE RL.03

ETAP PRAKTYCZNY

 

27 CZERWCA – SOBOTA

GODZINA 9.00

1.       Dacko Jakub

2.       Ganske Kacper

3.       Sielicki Konrad

4.       Uchornicki Bogusz

5.       Wieczorek Kacper

6.       Wiszniowski Maurycy

 

GODZINA 15.00

1.       Bielecki Piotr

2.       Bober Dawid

3.       Borodacz Artur

4.       Borodacz Piotr

5.       Cychowska-Nowak Monika

6.       Dąbrowski Dominik

 

 

 

28 CZERWCA – NIEDZIELA

GODZINA 9.00

1.       Flis Tomasz

2.       Florczak Kamil

3.       Janiszewski Andrzej

4.       Jaroszek Adam

5.       Stachowski Karol

6.       Zawiłowicz Agnieszka

 

GODZINA 15.00

1.       Fuczko Adam

2.       Kazimierowicz Justyna

3.       Kazimierowicz Krystian

4.       Macura Patryk

5.       Matynia Piotr

6.       Mochol Krzysztof

 

29 CZERWCA – PONIEDZIAŁEK

GODZINA 9.00

1.       Cichoń Aleksandra

2.       Garbera Katarzyna

3.       Mochol Jan

4.       Łękawa Karolina

5.       Węgrzyn Barbara

6.       Żuraw Mariusz

GODZINA 15.00

1.       Kaczmar Dawid

2.       Konach Natalia

3.       Kozikowski Marcel

4.       Pater Karol

5.       Podstawka Elwira

6.       Reguła Elżbieta