Kurs kwalifikacyjny – Prowadzenie produkcji rolniczej – Zajęcia zdalne

Dyrektor ZSCKR w R informuje , że zgodnie z Rozporządzenie  MEN z dnia 20.03.2020r. zajęcia odbywać się będą poprzez zdalne nauczanie, z wykorzystaniem metod, a także  technik kształcenia na odległość. Materiały do realizacji będą przekazywane drogą mailową przez nauczycieli

Zajęcia 27-28.03. tak już  będą realizowane.

Zajęcia z 13.03 przeniesione zostały na 2.04, zajęcia z 14.03 na 16.04. Pozostałe terminy nie ulegają zmianom.