Lenistwo nad rozsądkiem, czy rozsądek nad lenistwem

30 listopada 2022r. nasi uczniowie: Aleksandra Grabowska, Natalia Kryczka i Mateusz Dębiński brali udział w Olimpiadzie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy dla uczniów szkół rolniczych województwa dolnośląskiego pn. „Lenistwo nad rozsądkiem, czy rozsądek nad lenistwem”. Organizatorami olimpiady były Państwowa Inspekcja Pracy oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podstawowym celem olimpiady było upowszechnienie wśród uczniów szkół rolniczych zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz pogłębienie, ugruntowanie wiedzy i umiejętności z tego zakresu.