Poznaj swoje prawa w pracy

Dnia 6 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły Martyna Honc i Filip Lechwar uczestniczyli w II etapie ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ” Poznaj swoje prawa w pracy”, którego organizatorem była Państwowa Inspekcja Pracy.

W konkursie brali udział uczniowie szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.