Rolniczy handel detaliczny

Dnia 15 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej odbyło się szkolenie pt. „Rolniczy handel detaliczny”. Szkolenie zostało zorganizowanie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubinie.

Prowadzącą szkolenie była dr Wiesława Bober Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie, która przybliżyła uczestnikom zagadnienia dotyczące uregulowań prawnych związanych z rejestracją, warunkami prowadzenia oraz wymaganiami w rolniczym handlu detalicznym.

W szkoleniu uczestniczyli uczniowie ZSP w Rudnej oraz lokalni rolnicy.