Szkolenie

W dniu 20.02.2019r. uczniowie klasy I Technikum wzięli udział w szkoleniu, które odbyło się w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubinie. Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu zapoznał uczniów z przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa w rolnictwie.

Powiatowy lekarz weterynarii przedstawił zagadnienia związane z ASF oraz ptasią grypą a przedstawiciel DODR Lubin zapoznał uczniów ze zmianami w dopłatach bezpośrednich dla rolników.

Wszystkie poruszane na szkoleniu aspekty w znaczny sposób podwyższą poziom wiedzy uczniów z przedmiotów zawodowych.