Warsztaty

Dnia 07.06.2022r. w naszej szkole dla klasy I Technikum i klasy I Branżowej odbyły się warsztaty w ramach realizacji działań z zakresu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Gościliśmy Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim konsekwencji prawnych takich zachowań jak: rozbój, zastraszanie, kradzież, niszczenie mienia społecznego czy przestępstwa internetowe.