Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudnej

Z dniem pierwszego  września 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Rudnej zostało utworzone Centrum Kształcenia Ustawicznego, którego organem prowadzącym jak i nadzorującym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Dla naszej szkoły  jest to dodatkowa możliwość prowadzenia, oprócz kursów kwalifikacyjnych, kształcenia ustawicznego w różnych formach pozaszkolnych dla całej  społeczności lokalnej.

Do zadań Centrum Kształcenia Ustawicznego  należy w szczególności;

– dostosować ofertę kształcenia do oczekiwań uczestników,  zwiększając szansę ich zatrudnienia

– prowadzić  poradnictwo i informację zawodową skierowaną do uczestników form pozaszkolnych

– współpraca z branżowymi instytucjami badawczymi, uczelniami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju nowoczesnego rolnictwa

Jako CKU możemy  prowadzić wiele kursów;

–  kursy kwalifikacji zawodowych,

–  kursy umiejętności zawodowych,

–  kursy  kompetencji ogólnych,

–  kursy umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy , umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Nasza szkoła   chętnie współpracuje różnymi instytucjami i  stowarzyszeniami, działa  Pasieka Edukacyjna, wprowadzamy nowości do uprawy np.: drzewa tlenowe,  naszej młodzieży oferujemy warsztaty, szkolenia, spotkania o różnorodnej tematyce a także  wyjazdy na staże zagraniczne. Współpracujemy z przedszkolami, szkołami w Rudnej, Chobieni.

Pierwszy kurs jaki  planowaliśmy przeprowadzić w marcu 2020 r. we współpracy z Przedsiębiorstwem Produkcji Handlu i Usług Plon w Orsku, był to „Kurs Kombajnisty” . Na kurs zgłosiły się licznie osoby z Gminy Rudna i z okolic a także uczniowie z technikum agrobiznesu, którzy chcieli uzyskać nowe kwalifikacje,  jednak  z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych z powodu pandemii COVID-19 kurs  został przeniesiony na marzec 2021.

W nowym  roku szkolnym 2020/2021   chcemy    wyjść z propozycją kursów i szkoleń np.:  szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, carving, florystyka, wikliniarstwo, kurs na kasę fiskalną, w przyszłości – kurs na pilarza, melioranta,  obsługę wózków widłowych, obsługę prasy i owijarki.

Dlatego też  jako dyrektor ZSCKR w Rudnej, w porozumieniu z władzami lokalnymi,  zwracam się z prośbą  do Państwa o przekazanie informacji jakie kursy Państwa interesują. Mam nadzieje, że dzięki współpracy z Wójtem Gminy Rudna zrealizujemy Program  Kształcenie dla każdego w NASZEJ GMINIE, a  zebrane informacje pozwolą nam lepiej dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb.

Propozycję szkoleń można  przekazać wypełniając ankietę. Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w  sekretariacie szkoły lub urzędu gminy, można również  wysłać ją  za pośrednictwem poczty na adres szkoły lub urzędu gminy.

Dyrektor ZSCKR w Rudnej

Ankieta