Ciężkie życie robotnic

Robotnice żyją na stałe w ulu razem z matką pszczelą, a ich liczba waha się wraz z porą roku, o czym pisaliśmy już wcześniej. Robotnice żyją latem ok. 38 dni, a zimą 6 miesięcy. Wykonują one zadania przekazywane przez matkę za pomocą feromonów:
– czyszczenie komórek, do których matka składa jaja,
– wypacanie wosku i budowa plastrów,
– dbanie o larwy,
– pełnienie funkcji strażniczek,
– wentylowanie ula,
– odbieranie nektaru od zbieraczek,
– zbieranie pokarmu i wody.
Ile żyje pszczoła – robotnica pszczela (dorosła postać):
– 1-3 dzień – czyści komórki w plastrze, przygotowując je na inne pokolenia pszczół, co ciekawe, do przygotowania jednej komórki plastra potrzeba aż 15-30 pszczół;
– 4-6 dzień – karmi starsze larwy pierzgą z miodem i mleczkiem, jedna robotnica wykarmia do 3 larw;
– 7-14 dzień – odbiera pyłek (zbierany przez nas za pomocą poławiacza pyłku) i nektar od zbieraczek, wśród tego procesu wyróżnia się również 9 dzień, gdy pszczoły nazywane woszczarkami odbudowują plastry, dla których oparcie stanowią ramki pszczele;
– 15-18 dzień – buduje plastry,
– 19-21 dzień – broni gniazda,
– od 21 dnia do śmierci pracuje jako zbieraczka – z substancji zawartych w pożywieniu produkują miód oraz wosk. Każda pszczoła obiera sobie jeden rodzaj kwiatów i przynosi do ula jeden pożytek. Zbieraczki mogą zbierać pyłek lub nektar.