Rodzaje pszczół – królowa, robotnice i trutnie

Pszczoły nigdy nie działają w pojedynkę, i jak wie każdy bartnik, tworzą bardzo interesującą społeczność, która jest wysoce zorganizowana i posiada swoje niezwykłe zwyczaje. Co wiesz na temat pszczół? Czy umiesz rozróżnić ich rodzaje i najważniejsze funkcje? Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o rodzinie pszczelej!
Rodzina pszczela – zorganizowana społeczność
Pszczoły tworzą społeczność, którą nazywamy rodziną pszczelą. W jej ramach wyróżniamy pszczoły robotnice, trutnie oraz królową pszczelą czyli inaczej matkę. Matka oraz robotnice pszczele są diploidalne, a trutnie haploidalne. Liczebność jest zależna m.in. od pory roku, gdyż latem może funkcjonować w ulu 20-40 tys. robotnic i 300-3000 trutni oraz 1 matka pszczela, a zimą zaledwie kilka trutni, 10 tys. robotnic oraz królowa.
Pszczoły przechodzą przeobrażenie zupełne, co oznacza, że z jaj, przekształcają się w nieruchomą poczwarkę, z której dopiero wykluwa się dorosła postać nazywana imago. Z jaj diploidalnych, które składa królowa, wylęgają się samice. W zależności od sposobu odżywiania są to robotnice lub matki pszczele – pierwsze z nich są karmione mleczkiem przez 3 dni, a drugie do czasu przeistoczenia się w poczwarkę. Jeśli królowa złoży jaja niezapłodnione, wylęgną się z nich samce czyli trutnie pszczele.
Warto wiedzieć również o tym, że zawsze po 3 dniach wylęgają się larwy, a następnie w zależności od przeznaczenia po 2 tygodniach przepoczwarzają się w matki, po 3 tygodniach w robotnice, a po 4 tygodniach w trutnie. W przypadku kilku nowych matek pszczelich, pierwsza z nich zabija pozostałe i gdy osiąga dojrzałość w wieku 6 dni, odbywa lot godowy, gdzie zostaje unasieniona, by złożyć jaja. Następnie wraca do gniazda, które do tej pory powinna opuścić już stara matka w procesie nazywanym rójką.
Pszczela rodzina może funkcjonować przez wiele lat, jeśli ma możliwość bezpiecznego przezimowania w ulu.
Stadia rozwoju pszczół:
– jajo 1-3 dni,
– larwa – 4-8 dni – wszystkie larwy są karmione przez 3 dni mleczkiem,
– poczwarka – 8-19 dzień – matka 8 dni, robotnica 12 dni, truteń 14 dni,
– imago – od 16 dnia – dorosła postać owada – 16 dni matka, 21 dni robotnica, 24 dni truteń.