ERASMUS+

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE RAZEM
Z PROGRAMEM ERASMUS+

Nabór uczniów do udziału w projekcie „Młodzi eksperci na europejskim rynku pracy”

nr 2019-1-PL01-KA102-062701 już niedługo się rozpocznie!

Projekt skierowany jest do 15 uczniów naszej szkoły z kierunków:

– Technik Agrobiznesu–15 osób
I wyjazd 10-23.05.2020

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w pierwszej turze projektu jeszcze w tym roku szkolnym uczestniczyć będą w szeregu działań m.in. w zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się na w maju 2020 roku w Grecji i będą trwać przez 2 tygodnie. W trakcie praktyk uczniowie pracować będą w greckich przedsiębiorstwach zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia. Dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie uczestniczyć będą w wielu wycieczkach i atrakcjach przygotowanych przez naszą grecką organizację partnerską.

Koordynatorem projektu jest p. Eugenia Wachnienko, która udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

Harmonogram rekrutacji do projektu:

24.09.2019

Spotkanie informacyjne o projekcie

30.09.2019

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

11.10.2019

Zakończenie rekrutacji do projektu

16.10.2019

Opublikowanie list ucz. zakwalifikowanych oraz rezerwowej listy uczestników

do 23.10.2019

Odwołania od decyzji Komisji Naborowej

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w biurze Koordynatora projektu (gabinet Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu)

Rudna-formularz zgłoszeniowy-1

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, uczeń zainteresowany zobowiązany jest złożyć w biurze koordynatora projektu wypełniony poprawnie formularz zgłoszeniowy oraz podpisać listy akceptacji regulaminów naboru oraz uczestnictwa w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!