Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza dzieci i młodzież do udziału
w konkursie na plakat promujący mediację – alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Jury pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Przyznana zostanie także nagroda publiczności. Przyznają ją internauci, głosując za pośrednictwem Facebooka.

Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie z wiceministrem Marcinem Romanowskim, podczas którego odbędzie się wręczenie nagród.

Prace laureatów pojawią się także w kalendarzu na 2022 rok, którego druk zleci Ministerstwo. Zwycięska praca wykorzystana będzie jako plakat promujący Dzień i Tydzień Mediacji.

Na zwycięzców czekają: tablet, aparaty instax oraz słuchawki bezprzewodowe.

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację, jako jedną
z form rozwiązywania sporów.
2. Uczestnik może zgłosić jeden plakat w konkursie.
3. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. Każda praca ma być pracą indywidualną.
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

Wymogi techniczne pracy:
• Format
– PNG, JPG lub PDF.
• Plakat może być wykonany w programie graficznym lub w sposób tradycyjny, tj. na papierze.
• Jeżeli plakat jest namalowany/narysowany na papierze, Uczestnik proszony jest o zeskanowanie go (w dobrej jakości) oraz zapisanie w formacie – PNG, JPG lub PDF.
• Rozdzielczość min. 600 dpi.

Szczegółowych  informacji dotyczących konkursu udziela p. Magda.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!