Konkurs plastyczny „Nie daj się zniewolić – STOP uzależnieniom”

W związku z realizacją innowacji pedagogicznej „Razem bezpieczni” zapraszam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczny.

Cele konkursu
· Promowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków wśród młodzieży,
· Promowanie pozytywnych wzorców zachowań, alternatywnych form spędzania czasu, postaw społecznych i relacji międzyludzkich, które są czynnikami chroniącymi przed popadaniem w uzależnienia,
· Podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania nikotyny, alkoholu, środków psychoaktywnych,
w szczególności narkotyków i dopalaczy,
· Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu, rysunku, obrazu, związanego z profilaktyką uzależnień od nikotyny, alkoholu, substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków lub dopalaczy.

Technika wykonania prac – dowolna.

Prace należy dostarczyć  do p. Magdy  do 28 stycznia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!