Lekcja otwarta „Palenie a zdrowie – wybór należy do Ciebie”

Dnia 08.06.2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej odbyła się lekcja otwarta dla uczniów pt „Palenie a zdrowie – wybór należy do Ciebie”. Zajęcia w postaci prelekcji, prezentacji multimedialnej, pogadanki oraz wykonanego dla osób chętnych badania Smokolizerem. Nikotyna jest uzależniającym alkaloidem obecnym w roślinie tytoniu, głównie w jej liściach, wdychana jest z każdym wciągnięciem dymu papierosowego i połykana podczas żucia tytoniu. Ulega przemianom w wątrobie do ponad 20 związków, które są wydalane do moczu przez nerki. Zarówno używanie nikotyny jak i narażenie na bierne wdychanie dymu papierosowego mogą podnosić stężenie nikotyny i jej podstawowego metabolitu- kotyniny w organizmie.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez p. Gomulicką pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lubinie.