Lekcja otwarta

Dnia 17.01.2019r. w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta prowadzona przez panią Marlenę Cieślak i Ritę Kondratiuk. Tematem zajęć było “Zjawisko przemocy i zachowań agresywnych”. W atmosferę tematu pozwolił się się nam wczuć film pt. “Jak powstrzymać nękanie”. Przygotowana prezentacja multimedialna pozwoliła na szersze omówienie tematu i uzmysłowienie uczniom problemu przemocy z którą niejednokrotnie spotykamy się na co dzień. Uczniowie mieli możliwość integracji poprzez pracę zespołową związaną w obrębie problemu agresji i sposobów radzenia sobie z nią.