Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła podjęła współpracę z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Muzeum w Szreniawie dostarczyło do szkoły zabytkowe elementy maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym.
Uczniowie w ramach zajęć praktycznych i pozalekcyjnych wykonywali prace renowacyjne przy pomocy narzędzi i materiałów zgodnie z zaleceniami muzeum.