OLIMPIADA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY I PRAWA PRACY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO „LENISTWO NAD ROZSĄDKIEM, CZY ROZSĄDEK NAD LENISTWEM?!”

Uczniowie ZSCKR w Rudnej brali udział w finale Olimpiady w zakresie Bezpieczeństwa, Higieny i Prawa Pracy dla uczniów szkół rolniczych województwa dolnośląskiego „Lenistwo nad rozsądkiem, czy rozsądek nad lenistwem?!” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Szkołę reprezentowali: Aleksandra Rak  z klasy III AG, Piotr Łobodziński z klasy III AG oraz Mateusz Dębiński z klasy III AP. Organizacją zawodów szkolnych i przygotowaniem uczniów do konkursu zajęła się pani Magdalena Kozicka – Dygdałowicz.

Olbrzymie brawa dla młodzieży za chęci, wytrwałość.