Przyroda łagodzi zmiany klimatu

W miesiącu listopadzie dobiegła końca realizacja wdrożeniowego i badawczego  projektu „Przyroda łagodzi  zmiany klimatu”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach realizacji projektu uczniowie poznali bliżej budowę pszczół, ich codzienne życie, a przede wszystkim rolę, jaką odgrywają w zachowaniu różnorodności biologicznej. Działania zrealizowane poprzez nasadzenia roślin miododajnych przyczyniły się do stworzenia biotopu najbardziej odpowiedniego dla tych owadów, a dla nas pojawienie się mini ogrodu przyjaznego dla pszczół i innych owadów zapylających. Rośliny, zakupione z funduszy na realizację projektu, okazały się także pomocne dla uczniów do sprawnego ich rozpoznawania, a nasadzenia, jakie zostały wykonane były przemyślane tak, aby stworzyć pszczołom najlepsze warunki do życia i pracy, jaką na co dzień wykonują. Z pozyskanych środków zakupiliśmy także ziemię do nasadzeń oraz poradniki „Polubić pszczoły”. Istotnym elementem realizacji naszych działań było również utworzenie łąki kwietnej z roślin miododajnych, takich jak facelia, zlokalizowanej w pobliżu pasieki. Podczas pracy w pasiece edukacyjnej uczniowie nauczyli się umiejętnie obchodzić z pszczołami i dziś nie podchodzą już do nich z obawą i koniecznością do ich unikania. Ważnym elementem  podsumowującym znaczenie roślin miododajnych dla pszczół była bieżąca praca uczniów w szkolnej pasiece edukacyjnej m.in. pozyskiwanie miodu w szkolnej pracowni czy przygotowanie pszczół do zimowania.

To, co musimy po zakończeniu projektu realizować, to przede wszystkim dbać systematycznie  o pszczoły i rośliny miododajne.