Szkolenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej

13 maja 2019r. uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu wzięli udział w szkoleniu pt. „ Nowa formuła hybrydowego nawożenia roślin uprawnych w doświadczeniach produkcyjnych”. Zagadnienia, które poruszane były na szkoleniu to m.in. obniżenie kosztów produkcji roślinnej w obszarze nawożenia, prowadzenie nawożenia w warunkach suszy czy minimalizacja zabiegów uprawowych.

Tematyka szkolenia związana z zawodem, w którym kształcą się nasi uczniowie znacznie podniosła ich wiedzę w tym zakresie.