Szkolenie Państwowej Inspekcji Pracy

29 października 2019r.  uczniowie Technikum i Branżowej  Szkoły I  Stopnia uczestniczyli w szkoleniu pn „Wypadki w pracy”. Szkolenie przeprowadził pan Jacek Grygotowicz -pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.