„Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”

10 czerwca 2022r. uczniowie naszej szkoły Oliwia Dobrzańska, Kacper Dobasz i Paweł Walewski, jako drużyna reprezentująca naszą szkołę wzięli udział w Olimpiadzie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, która była podsumowaniem programu edukacyjnego.

„Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna” to program edukacyjny z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Lubińskiego, w którym uczestniczyła młodzież naszej szkoły. Uczniowie klas pierwszych w nim uczestniczący zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Program miał również na celu wytworzenie w pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie wśród młodzieży.